wko

آخرین اخبار در مورد کرونا در تهران

وضعیت کرونایی پایتخت زرد است

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در استان تهران، 14 شهرستان در وضعیت زرد، یک شهرستان در وضعیت آبی و یک شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند و تعداد شهرهای قرمز صفر است. به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، بر اساس آخرین به روزرسانی‌های وزارت بهداشت در خصوص وضعیت کرونا، از روز 27 اسفند ماه 1401 در استان تهران، تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز صفر، شهرستان‌های نارنجی یک، شهرستان‌های ...

10 شهرستان‌ استان تهران در وضعیت زرد کرونایی/ 6 شهرستان به رنگ آبی هستند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در استان تهران، 6 شهرستان در وضعیت آبی و 10 شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تعداد شهرهای قرمز و نارنجی صفر است. به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، بر اساس آخرین به روزرسانی‌های وزارت بهداشت در خصوص وضعیت کرونا، از روز 20 اسفند ماه 1401 در استان تهران تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز و نارنجی صفر، تعداد شهرستان‌های زرد 10 و شهرستان‌های با رنگ آ ...